ODR – Online Dispute Resolution

 Het ODR is een internetplatform, opgericht door de Europese Commissie met als doel geschillen voortvloeiend uit e-commerce buiten de rechtbank op te lossen.

 

ODR-platform https://ec.europa.eu/odr

 

Pin It on Pinterest